Freitag, 31. März
Velvet Two StripesCH
Donnerstag, 6. April
JambinaiKOR
Sonntag, 9. April
Christiane RösingerDE
Donnerstag, 13. April
Moor MotherUSA
Donnerstag, 13. April
Egyptian Females Experimental Music SessionEGY
Freitag, 21. April
Zenker BrothersDE/Ilian Tape
Freitag, 28. April
Ata KakGhana